Tag Archives: visa transit

Visa quá cảnh – visa transit Và Những Điều Cần Lưu Ý

Kinh nghiệm xin visa quá cảnh – visa transit Hành trình đi đến mỗi quốc gia sẽ phức tạp hơn đối với những chặng bay đường dài và cần phải nối chuyến. Với những trường hợp này, yêu cầu phải có visa quá cảnh. Vậy visa quá cảnh là gì? Khi nào cần visa quá cảnh? […]